Flamenco - lekcja pokazowa



Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na lekcję pokazową flamenco, 1 października o godz. 11.00. Prowadzenie: Anita Sułkowska.

 

Nabór do "Rudzian"

 

Nabór do "Rudzian"

Dzieci i młodzież zapraszamy do  Zespołu Pieśni i Tańca "Rudzianie" im. Jana Mazura. Zainteresowanych zachęcamy do udziału w przesłuchaniach 28 września o godz. 16.00.

 

HISTORIA JEDNEGO OBRAZU

 

HISTORIA JEDNEGO OBRAZU to cykl godzinnych spotkań z historią sztuki, skierowany zarówno do pasjonatów, jak i młodzieży wybierającej kierunek studiów związany ze sztuką. W pierwszym cyklu odbędą się cztery wykłady dotyczące wybranych zagadnień sztuki XX wieku. Oprócz przedstawienia kierunków i nurtów w sztuce powszechnej na przykładzie konkretnych obrazów znanych artystów, spotkania uzupełnione zostaną o teorie dzieła sztuki, elementy i rodzaje analiz dzieła oraz problemy z jego interpretacją. Zajęcia poprowadzi Alicja Janek, absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach – kierunek Ochrona dóbr kultury oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - kierunek kulturoznawstwo, specjalizacja teoria i historia kultury.

Spotkania odbędą się w dniach: 11.10, 28.11, 19.12.2016 r. i 30.01.2017 r.


1. Piaskownice dla podświadomości  na przykładzie „Karnawału arlekina” Joana Miro. Świat do góry nogami, czyli surrealizm jako XX wieczny romantyzm.  (11.10.2016 r.)
2. Problem ruchu w obrazie, kubizm i futuryzm w „Akcie schodzącym po schodach” Marcela Duchampa. (28.11.2016 r.)
3. Geometryczne malarstwo abstrakcyjne i neoplastycyzm na przykładzie „Kompozycja z dużym niebieskim polem, czerwienią, czernią, żółcią i szarością” Pieta Mondriana. (19.12.2016 r.)
4. Jackson Pollock „in action”, czyli taszyzm i abstrakcjonizm niegeometryczny na przykładzie “No. 5, 1948”. (30.01.2016 r.)

 

Wstęp wolny!

 


 

NOWOŚĆ W MCK - FLAMENCO

 

NOWOŚĆ W MCK - FLAMENCO
Zapraszamy na zajęcia FLAMENCO INSPIRED , (4 spotkania w miesiącu soboty, godz. 11.00-12.10)
koszt: 120,00 zł /miesiąc

zapisy: tel. 32 2486 240


Flamenco to zjawisko kulturowe, związane z folklorem andaluzyjskich Cyganów, obejmujące muzykę, śpiew, taniec, strój, zachowanie.
Piękne stroje, kastaniety, wachlarz, manton- wielka chusta, to elementy charakterystyczne dla tego tańca, ale najważniejsze są tu emocje. Ten niezwykle ekspresyjny taniec pozwala wyrażać radość, miłość, smutek, ból. We flamenco ruchy ciała i gesty wyrażają różne stany emocjonalne tancerza lub podkreślają znaczenie słów i charakteru melodii, która im towarzyszy.
Naukę tańca można rozpocząć w każdym wieku.



Wymagany strój na zajęcia:

Kobiety:
• dłuższa spódnica
• półbuty na stabilnym obcasie/ słupku

Mężczyźni:
• wygodne spodnie
• sznurowane buty



INSTRUKTOR

Anita Sułkowska - Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz Filozofii na Uniwersytecie Śląskim Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Tańcem flamenco zajmuję się od 8 lat, naukę rozpoczęłam u Sylwii Janickiej w katowickiej szkole tańca Nova i od tego czasu intensywnie szkolę się na kursach w kraju i za granicą. Od 4 lat jeżdzę do warszawskiej szkoły flamenco TRIANA żeby uczyć się u jednej z najlepszych polskich tancerek – Marty Dębskiej. Regularnie wyjeżdżam do kolebki flamenco, Sevilli, aby pobierać nauki u hiszpańskich maestros. Moimi nauczycielami byli m.in: Juan Polvillo, Belen Lopez, Leonor Leal, Angel Atienza, Alicia Marquez, Maria Moreno, Rafael Campallo, Andres Pena, Isabel Bayon, Irene Alvarez, Concha Vargas, Carmen Ledesma, Ramon Martinez, Soraya Clavijo, Ana Morales, Choni Perez Garcia, Ursula Lopez.

 

Latino Solo/Formacja Par Tanecznych

 

 

 

 

Kino i warsztaty dla kobiet

 

Kino i warsztaty dla kobiet,
7 września 2016 godz. 17:00, 5 października 2016 godz. 17:00 - kino
1-2 października 2016 - warsztaty

ilość miejsc ograniczona, kontakt w sprawie uczestnictwa pod numerem tel: 602 359 572


"Kino i warsztaty Wendo dla kobiet"  to kolejne działanie podejmowane w toku realizacji projektu "Zróbmy to razem - tylko kulturalnie" - etap II. Na projekcje filmów "Smak curry" oraz "Party girl" zapraszamy w pierwsze środy września i października, o godz. 17.00, do filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej - Bykowinie przy ulicy Grzegorzka 8 - wstęp wolny.
Warsztaty Wendo odbędą się 1 i 2 października,w godzinach 9.00-16.00, w MCK (ilość miejsc ograniczona, kontakt w sprawie uczestnictwa pod numerem tel: 602 359 572).


Warsztaty asertywności dla kobiet – uczą umiejętności w zakresie:
• skutecznej, spójnej, asertywnej komunikacji
• rozpoznawania i diagnozowania sytuacji przekraczania granic
• podejmowania decyzji
• reagowania na sytuacje przekraczania granic, dyskryminację, przemoc
• samoobrony fizycznej w sytuacjach ataku/napaści.

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2016”.

 

Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu.

Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu.



Organizator przetargu:

Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty,
41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 69,

Termin i miejsce przetargu:

Przetarg w formie licytacji ustnej odbędzie się w dniu 22 września 2016 r., w sali konferencyjnej MCK. Godz. rozpoczęcia 1000.

Adres lokalu użytkowego:

Pomieszczenie usytuowane jest na poddaszu, w części frontowej budynku MCK, przy ul. Niedurnego 69, w Rudzie Śląskiej. Pomieszczenie przeznaczone do wynajmu oznaczone jest na rysunku Rzut Poddasza – Inwentaryzacja, w opracowaniu Inwentaryzacja Budowlana, wykonanym przez OMIKRON-KONSULTING dr Karol Chrabański, numerem 12. Lokal przeznaczony jest na działalność o charakterze biurowym.

Powierzchnia lokalu:

Powierzchnia użytkowa lokalu – 13,84 m2
Powierzchnia przynależna – 0,67 m2

Wyposażenie w urządzenia techniczne:

Pomieszczenie wyposażone są w instalacje:
1. elektryczną,
2. centralnego ogrzewania,
3. monitorowaną instalację sygnalizacji alarmu włamania

Obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia remontu lokalu użytkowego na własny koszt:

Najemca zobowiązany jest uzgodnić pisemnie z Wynajmującym zakres wszystkich prac adaptacyjnych pomieszczenia oraz, przed przystąpieniem do ich realizacji, dokonać, zależnie od wymagań prawa, zgłoszenia właściwym organom lub uzyskać wszelkie wymagane zezwolenia i decyzje administracyjne. Koszty prac adaptacyjnych, koniecznych opracowań oraz opłat administracyjnych, ponosi Najemca bez możliwości zwrotu.

Stawka wywoławcza czynszu:

Stawka wywoławcza czynszu wynosi 18 zł za m2 + VAT.
Minimalne postąpienie licytacji 1,80 zł.

Wysokość, miejsce i termin wpłaty wadium:

Warunkiem uczestnictwa w licytacji jest wpłacenie wadium wysokości 620,00 zł.
Kwota wadium musi zostać wpłacona przelewem na rachunek bankowy o numerze 07 1050 1331 1000 0023 1583 6979 (w tytule przelewu należy wpisać „Wadium najem pomieszczenia w MCK” oraz podać pełną nazwę uczestnika przetargu) lub w kasie MCK najpóźniej do dnia 20 września 2016 r. Kasa MCK czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 14.00.

Oględzin lokalu można dokonać do 21 września 2016 r., w dni robocze, do godz. 15:00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 32 2486 240.

Informacja o terminie zawarcia umowy:

Umowa najmu może być zawarta na czas oznaczony do 10 lat lub na czas nieoznaczony.

Uczestnicy przetargu powinni zapoznać się z Uchwałą nr PR.0007.82.2014 Rady Miasta Ruda Śląska, z dnia 24 kwietnia 2014 r. , w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi i garażami stanowiącymi własność Gminy Ruda Śląska lub będącymi w jej posiadaniu oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Ruda Śląska, wydanymi na jej podstawie.

 

"Zróbmy to razem - tylko kulturalnie!" – drugi etap projektu

 

"Zróbmy to razem - tylko kulturalnie!" – drugi etap projektu


W okresie od 1 sierpnia do 21 listopada 2016, MCK wraz z przedstawicielami lokalnej społeczności realizuje drugi etap projektu „Zróbmy to razem – tylko kulturalnie!”, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne. W ramach przeprowadzonego w czerwcu konkursu, wybrano pięć pomysłów mieszkańców Rudy Śląskiej:

 

 

 

Więcej…

 

ZAPISY DO AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO

ZAPISY DO AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO


Zapraszamy do udziału w zajęciach artystycznych i grupach twórczych:

- Zespół Pieśni i Tańca „Rudzianie” im. Jana Mazura - dzieci w wieku od 5 lat, opłata miesięczna: 40 zł

- Grupa Teatralna „Adept” – dzieci i młodzież szkolna, opłata miesięczna: 40 zł

- Formacja Tańca Nowoczesnego „Diamencik” – dzieci w wieku 4-7 lat, opłata miesięczna: 40 zł

- Formacja Tańca Nowoczesnego „Diament” – dzieci w wieku 8-11 lat, opłata miesięczna: 40 zł

- Formacja Tańca Nowoczesnego „Rewolucja” – dzieci w wieku 12-16 lat, opłata miesięczna: 40 zł

- Zajęcia wokalne –  dla dwóch grup wiekowych: 6-10 lat i dzieci powyżej 10 lat, opłata miesięczna:  20 zł

- Zajęcia plastyczne – dla dwóch grup wiekowych: 6-8 lat i 9-14 lat, opłata miesięczna: 40 zł

- Zajęcia gry na akordeonie klawiszowym – dzieci i młodzież szkolna, dorośli, opłata miesięczna: 50 zł

- Nauka gry na gitarze: dzieci i młodzież szkolna, dorośli, opłata miesięczna: 90 zł

- Nauka gry na keyboardzie: dzieci i młodzież szkolna, dorośli, opłata miesięczna: 90 zł

-Taniec w kręgu dla seniorów, opłata miesięczna: 25 zł

- Konfraternia Miłośników Zacnej Sztuki Scenicznej: zajęcia teatralne dla dorosłych, opłata miesięczna: 40 zł

- ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE DLA DZIECI, zajęcia raz w tygodniu, cena: 30 zł/miesiąc -  kształcenie wrażliwości muzycznej, wzbudzanie miłości do muzyki, kształcenie sprawności fizycznej oraz dostarczenie dzieciom radości i odprężenia. Zajęcia dostosowane do wieku,  dla czterech grup wiekowych: 3,4,5 i 6 –latków.



ZAPISY I SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
POD NUMEREM TELEFONU 32 2486 240

 

Ogłoszenie wyników o wyborze ofert

Ogłoszenie wyników o wyborze ofert dotyczących organizacji i prowadzenia zajęć w ramach sekcji i kół zainteresowań w Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej.


Do 30 czerwca 2016r. wpłynęło 18 ofert. Po ocenie Komisji Konkursowej powołanej przez Dyrektora MCK w składzie:

Katarzyna Furmaniuk – dyrektor MCK
Beata Rąba-Tomica – opiekun sekcji MCK


maksymalną ilość punktów otrzymały następujące oferty:


1. Nauka gry na gitarze – Nastula Mariusz
2. Zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku 3,4,5,6, lat – Wach Ewelina
3. Taniec nowoczesny – Izabela Nowrotek, Marta Krzyśka
4. Tańce w kręgu dla seniorów – Ewelina Dąbrowska-Kuśnierz
5. Grupa teatralna ADEPT- Halina Latoszek, Bartłomiej Latoszek
6. Nauka gry na keyboardzie – Artur Kowalczyk
7. Plastyka – Ewa Ambroziak
8. Zajęcia wokalne – Monika Żukowska


Następujące oferty zakwalifikowały się do negocjacji:


1. Konfraternia miłośników zacnej sztuki scenicznej (zajęcia dla dorosłych, jako alternatywa dla rutyny życia codziennego).
2. Zespół Pieśni i Tańca „RUDZIANIE”.
3. Nauka gry na akordeonie.
4. Pracownia malarstwa i rysunku .
5. Flamenco inspired

Pozostałym osobom dziękujemy za złożenie oferty.

 

MAM Garaż Festival - koncert finałowy

 

I #MAM Garaż Festival - festiwal wspierany przez MCK jako wybrany do realizacji, w ramach AKADEMII LIDERA KULTURY 2016, 8 października 2016 - koncert finałowy
rezerwacja biletów: 32 2486 240, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

W Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty miał miejsce  projekt „Akademia Lidera Kultury”, dzięki któremu młodzi ludzie będą mogli zrealizować swój pierwszy społeczno-kulturalny projekt. Cel projektu to aktywizacja młodzieży do działań na rzecz środowiska lokalnego. Wynikiem minionej edycji Akademii Lidera Kultury jest m.in. I #MAM Garaż Festival

 

 

Więcej…

 

Bajka dla dzieci "Jaś i Małgosia"

 

Bajka dla dzieci  "Jaś i Małgosia", 09.10.2016, godz. 17.00, bilety w  cenie: 15zł
rezerwacja biletów: 32 2486 240, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Miejskie Centrum Kultury im.Henryka Bisty zaprasza na spektakl
w wykonaniu artystów "Fabryki Kultury"

OPIS SPEKTAKLU:
Takiego Jasia i Małgosi świat jeszcze nie widział. Bajka w iście Raperskim stylu.

Chcieliśmy tu napisać coś o braciach Grimm i o ich bajce Hansel und Gretel.
Ale że tam nie ma Baba Jagi na Hulajnodze, Jasia grającego na gitarze elektrycznej, czy Maszyny Czasu - to nie napiszemy.

Był sobie Teatr, w którym tajemnicza postać chciała popsuć spektakl. W tym celu ukradła Maszynę Czasu!
Jaś i Małgosia tworzą swój własny wizerunek, nie chcą być już Jasiem i Małgosią sprzed lat i postanawiają nadać sobie i historii nowy charakter.

Zastanawiają się nad brzmieniem - czy będzie to historia w stylu ROCK? (Tu dość nieudana próba) a może w stylu DISCO (tu także coś nie pasuje) - na samym końcu decydują się na RAP!!!

Nagle - psują się dźwięki, ktoś nadjeżdża na tajemniczym pojeździe...
Czyżby to była Baba Jaga?

Baba Jaga na Hulajnodze? Czy ktoś widział coś podobnego?
Baba Jaga śpiewa - i to jaki wokal!!!
No i skąd u niej Rock`n`Roll
Zapraszamy na wspólną zabawę tworzenia spektaklu!

 

Więcej…

 

Gala Operetkowa

 

15.10.2016  - Gala Operetkowa "Usta milczą, dusza śpiewa" -  bilety w  cenie: 30 zł (przedsprzedaż) 40 zł ( w dniu koncertu)
rezerwacja biletów: 32 2486 240, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Miejskie Centrum Kultury im.Henryka Bisty zaprasza na Galę Operetkową „Usta milczą, dusza śpiewa” w wykonaniu znakomitych artystów operowych:


Rafała Żurakowskiego (tenora)
Tomasza Huka (barytona)
Elżbiety Małgorzaty Mach - sopran


Przy fortepianie zasiądzie znakomity pianista Piotr Łukaszczyk.

Usłyszymy arie operetkowe, pieśni musicalowe, duety miłosne ; Usta milczą dusza spiewa , Barcelona  Lekki pólcien . Nie zabraknie też pieśni neapolitańskich rozsławionych na całym świecie przez włoskich tenorów, zabrzmi min ; Corre n grato, Non ti scordar di me, La Spagnola ,  Granada, O sole mio. Całość ubarwiona słowem . Gala Operetkowa  w towarzystwie wspaniałych artystów to niezapomniany wieczór w krainie najpiękniejszych melodii.

Elżbieta Małgorzata Mach, absolwentka Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie prof. Zofii Grajnert . Brała udział w wielu kursach mistrzowskich i inn u prof R. Karczykowskiego . Debiutowała w Operze Wrocławskiej, nastepnie  na  wielu międzynarodowych scenach, m. in.: w Niemczech, Holandii, Belgii, Hiszpanii, Szwajcarii i Norwegii.

Rafał Żurakowski, śpiewak-tenor, pianista, pedagog, prowadzący intensywną działalność koncertową i pedagogiczną, ukończył Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Fryderyka Chopina. Swój kunszt wokalny doskonalił także w Hochschule für Musik w Wiedniu. Jest laureatem V Konkursu Wokalnego w Dusznikach Zdroju. Współpracował z większością polskich orkiestr, a także z operą dolnośląską w której debiutował rolą Alfreda opery Traviata G.Verdiego

Tomasz Huk, absolwent Akademii Muzycznej we Wrocławiu na Wydziale Wokalno-Aktorskim jako baryton w klasie śpiewu prof. Ireny Gałuszki. Współpracował z dyrygentami takimi jak: Tadeusz Wicherek, Jacek Boniecki, Volker Schmidt-Gertembach i Józef Radwan. Był solistą Operetki Wrocławskiej. Ustawicznie podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe, brał udział w kursach mistrzowskich prowadzonych przez m.in.: prof. Adele Stolte, prof. Ryszarda Karczykowskiego i prof. Guy Dangain’a.

Piotr Łukaszczyk - absolewnt Akademii muzycznej we Wroclawiu. Znamokity pianista młodego pokolenia odnosi sukcesy artystyczne jako solista,  kameralista   i pedagog.

 

Wojciech Cejrowski "Wielka Maniana"

 

22.10.2016, godz. 19.00, Wojciech Cejrowski "Wielka Maniana", bilety w  cenie: 60 zł
rezerwacja biletów: 32 2486 240, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Nowy program popularnego podróżnika i dziennikarza - opowieści o podróżach i przygodach ilustrowane zdjęciami, okraszone ciekawostkami i
poczuciem humoru charakterystycznym dla Wojciecha Cejrowskiego.

 

Od faceboga do facebooka

 

Zapraszamy na cykl wykładów opisujących historię i rozwój największych religii świata z punktu widzenia nauki - religioznawstwa, filozofii, psychologii, socjologii, etnologii, antropologii, kulturoznawstwa.

Program wykładów:
1. Porównanie największych religii świata - historia
2. Porównanie największych religii świata - obecnie
3. Barwy i symbole religijne, sztuka
4. Tabu pokarmowe - religia od kuchni
5. Święta i obyczaje
6. Kobieta – matriarchat vs patriarchat
7. Kalendarze solarny, lunarny, cykle życia
8. Święte miejsca – pielgrzymki

Przygotowanie i prowadzenie:
mgr Maria Jolanta Wolna
absolwentka Kulturoznawstwa i Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Wstęp wolny

 

Trzecia strona

 

28 października godz. 18:00, "Trzecia strona" - spektakl premierowy w wykonaniu Konfraterni Zacnej Sztuki Scenicznej (grupa twórcza działająca w MCK), bilety w cenie 5 zł
rezerwacja biletów: 32 2486 240, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

O spektaklu:

Grzegorz Ciumrakiewicz, Trzecia strona

W ogólnie ja-istycznym świecie rzadko dostrzegamy osobę zwaną przez filozofów Innym. W jednoaktówkach składających się na „Trzecią stronę” (Druga strona obrazu, Niech sczezną Homerowie, Gitarzysta, Ja tam wolę myśleć…), nawet nie w sztukach, ale w rozmowach, porusza ten właśnie problem. Sytuacje, w które wrzuceni zostali bohaterowie, nie mają nic ze wzniosłości, nie są nawet istotne. Jedzą, szykują się do pracy, wracają z zakupów, piją herbatę.



Spotkanie z Innym jest jednocześnie zderzeniem z jego światem, z czego mogą wyniknąć wyłącznie mniejsze lub większe komplikacje. Podstawową taką komplikacją jest konieczność ustalenia, co jest prawdą, a co nią nie jest.
Na co dzień „wiemy jak jest i nikt nam nie powie, że jest inaczej”, ale wystarczy pomyśleć, a okazuje się, że nawet to, co „widzieliśmy na własne oczy”, nie jest pewne.
Sztuka o codziennych sytuacjach życiowych. Trochę śmieszna, bo życie też jest trochę śmieszne, ale nie do końca śmieszna, bo życie nie jest do końca śmieszne.



reżyseria, scenografia - Mirosław Orzechowski
nadzór nad całością, kostiumy - Teresa Adamkiewicz
muzyka - Ryszard Brączek
grają - Anna Białoń, Mirosław Orzechowski, Nina Siwy, Alicja Skrzyńska, Marzena Toczyłowska,

 

Pobudka małego artysty

12.11.2016, godz. 11.00, Śpiewaj ze mną mamo! - warsztaty wokalne w ramach  cyklu „Pobudka małego artysty”, cena biletów: 15 zł

Ilość uczestników: 10 dorosłych, 10 dzieci.

Czas trwania: 2h

W programie:

  • skąd się bierze głos?
  • ćwiczenia głosowe i dykcyjne, które możesz powtarzać w domu,
  • zabawa z mikrofonem,
  • rodzinne karaoke,
  • śpiewający quiz,
  • przygotowanie wspólnej piosenki.


Krótki opis zajęć:
Lubisz śpiewać (na przykład pod prysznicem)?  Ciekawi Cię jak można pracować nad głosem? Zauważasz u swojego dziecka talenty wokalne? Chcecie razem kreatywnie spędzić czas? Zapraszamy na warsztaty wokalne, podczas których wspólnie dowiecie się, skąd bierze się głos, poznacie ciekawe ćwiczenia, które możecie powtarzać w domu, poczujecie się jak prawdziwi artyści na scenie i przede wszystkim dużo pośpiewacie. Dobra zabawa gwarantowana!

  • fortepian lub pianino.

 

 

RAJCULA WARZY

 

26.11.2016 godz. 17:00 Monodram „RAJCULA WARZY”, cena: 22 zł
rezerwacja biletów: 32 2486 240, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


„RAJCULA WARZY” – to siedem tradycyjnych śląskich dań i siedem zasłyszanych w śląskich kuchniach historii, czyli monolog młodej Górnoślązaczki, która uprzyjemnia sobie życie gotując, a gotowanie umila łosprawianiem. Są więc przepisy i na żur żyniaty, i oberiba, karminadle, kreple i krupnioki, ale i historia miłosna z wojną w tle, wspomnienie z dzieciństwa małego rojbra, czy sekretna – sprawdzona! – receptura na żur doprawiony afrodyzjakami. I gdzieś wciąż majaczące pytanie: czy warto gotować, gdy nie ma dla kogo? Czy archetypiczna śląska gospodyni, która „warzy ino do siebie” ma jeszcze cokolwiek wspólnego z archetypem?

Monodram „Rajcula warzy” to inscenizacja tekstu Aliny Moś-Kerger, wyróżnionego w Konkursie na Jednoaktówkę po śląsku w 2013 roku i pierwsza w historii tego konkursu realizacja sceniczna autorskiego tekstu w gwarze śląskiej w profesjonalnym teatrze.

Występuje Joanna Wawrzyńska, absolwentka studium aktorskiego przy Teatrze Śląskim w Katowicach. Za rolę Rajculi została laureatką 43. Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Jednego Aktora we Wrocławiu.

 

Kabaret Młodych Panów

 

04.12.2016, godz. 17:00 i 20:00, Kabaret Młodych Panów w programie: "Godej abo wylyź"; cena:  60 i 50 zł
rezerwacja biletów: 32 2486 240, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Program Kabaretu Młodych Panow, stworzony specjalnie na życzenie śląskiej publiczności – przezabawne zestawienie większości śląskich hitów kabaretu z dodatkiem świeżości i improwizacji. Dobra zabawa gwarantowana!

 

Chcemy poznać Was i Wasze opinie

Szanowni Państwo,

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiet, dotyczących Państwa oczekiwań i preferencji, dotyczących oferty Miejskiego Centrum Kultury. Wszystkim, którzy chcą być na bieżąco z naszym repertuarem, polecamy także podanie swoich danych kontaktowych. Wypełnione formularze proszę odesłać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

Do pobrania:

Ankieta

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Informacja o naszych wydarzeniach dostępna na Państwa smartfonach

 

Uprzejmie informujemy, że MCK dołączyło do programu "Promocja za rogiem". Zachęcamy do zainstalowania na smartfonach aplikacji, dzięki której dowiecie się Państwo o najciekawszych wydarzeniach w okolicy, w tym także o ofercie kulturalnej MCK. Zapraszamy na stronę: http://www.promocjazarogiem.pl/

 
Miejskie Centrum Kultury

Wypromuj również swoją stronę

imprezy Ruda Śląska

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję ciasteczka z tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information