Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej organizuje po raz kolejny Regionalny Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej „Z Piosenką do Wolności 2022”.

Celem konkursu jest pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju i regionu oraz utrwalanie postaw patriotycznych mieszkańców Górnego Śląska, a w szczególności mieszkańców Rudy Śląskiej. Konkurs propaguje treści patriotyczne poprzez edukację artystyczną.

Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 13-26 lat - solistów oraz duetów i zespołów wokalnym (maks. do 5 osób). W tegorocznej edycji konkurs będzie miał przebieg w opcji on-line - zgłoszenia będą przyjmowane w formie nagrań.

Zgłoszenia kandydatów w formie nagrań przyjmowane będą do dnia 4 listopada 2022 r. - Szczegóły w Regulaminie /poniżej/.

Przesłuchania konkursowe nadesłanych materiałów odbędą się w terminie: 8-9 listopada 2022.

Ogłoszenie listy laureatów: 15 listopada 2022 na stronie MCK.

Zapraszamy!

= = = = = = = = = = =

REGIONALNY KONKURS PIOSENKI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ „Z PIOSENKĄ DO WOLNOŚCI” 

REGULAMIN 2022

1. Organizatorem konkursu jest Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej.

2. Konkurs ma charakter regionalny i odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Ruda Śląska.

3. Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku 13 – 26 lat.

4. Cel Konkursu:
Celem konkursu jest pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju i regionu oraz utrwalanie postaw patriotycznych mieszkańców Górnego Śląska, a w szczególności mieszkańców Rudy Śląskiej. Konkurs propaguje treści patriotyczne poprzez edukację artystyczną.

5. Uczestnicy:
Do konkursu dopuszcza się udział:
   • solistów,
   • duetów i zespołów wokalnych (maks. do 5 os.),
Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla amatorów.

Zgłoszenia i warunki uczestnictwa:
• zgłoszenia uczestników konkursu dokonywać należy do dnia 4 listopada 2022 r.
• warunkiem udziału jest:
   o 1. Wysłanie karty zgłoszenia (karta zgłoszenia znajduje się do pobrania na stronie MCK - www.mckrudasl.pl - plik DOC  /  plik PDF ).
   o 2. Wysłanie zdjęcia uczestnika.
   o 3. Wysłanie nagranego filmiku z prezentacją utworu. Jakość nagrania nie może podlegać obróbce studyjnej.
• komplet materiałów zgłoszeniowych należy wysłać poprzez serwer zewnętrzny np. www.wetransfer.com na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• przystąpienie do konkursu poprzez złożenie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu konkursu i jego warunków oraz zgodą na utrwalenie i publikowanie wizerunku.
• materiały uczestników wyłonione w trakcie eliminacji on-line, zaprezentowane zostaną publicznie na stronie internetowej organizatora, a także za pośrednictwem wykorzystywanych przez organizatora mediów społecznościowych.
• dopuszcza się prezentację utworów wyłącznie w języku polskim oraz z podkładem muzycznym, z towarzyszeniem akompaniamentu lub a’ cappella.
Podkładem muzycznym może być: akompaniament fortepianu, gitary, skrzypiec itp., nagranie na płycie CD w formacie audio, lub pendrive z nagraniem mp3,

6. Terminarz konkursu:
Do 04.11.2022 - Nadsyłanie zgłoszeń/nagrań on–line
08-09.11.2022 - Przesłuchania materiałów i wybór finalistów / Obrady Jury
15.11.2022 - Ogłoszenie werdyktu jury oraz opublikowanie nagrań laureatów

7. Jury i kryterium ocen:
Konkurs będzie zorganizowany w formie on-line, a wyłonieni laureaci zostaną nagrodzeni dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi dostarczonymi za pośrednictwem poczty polskiej.

Kryterium oceny stanowić będzie:
• dobór repertuaru,
• interpretacja utworów i ogólny wyraz artystyczny,
• innowacje artystyczne,
• muzykalność i warunki głosowe wykonawców.

8. Informacja dla uczestników przystępujących do konkursu:
8.1.1. Administratorem danych osobowych uczestników przystępujących do konkursu jest Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty, z siedzibą w Rudzie Śląskiej, przy ul. Niedurnego 69.
8.1.2.Dane osobowe zebrane zostaną w celu potwierdzenia uczestnictwa w konkursie, umożliwienia kontaktu w sprawach bieżących (np. powiadamiania o zmianach terminów prób itp.)
8.1.3.Przewidywanymi odbiorcami danych mogą być także:
8.1.3.1. podmioty, którym udostępnienie danych będzie konieczne w celu zabezpieczenia żywotnych interesów tych osób,
8.1.3.2. podmioty współfinansujące konkurs , którym udostępnienie danych będzie konieczne ze względu na prawidłowe rozliczenie i sprawozdawczość związaną z konkursem.
8.1.4.Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
8.1.5.Dane przekazywane są dobrowolnie, nie istnieje obowiązek podania danych osobowych, wynikający z przepisów prawa.
8.1.6.Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z polskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

9. Informacji dodatkowych udzielają pracownicy MCK:
tel. 32 248 62 40 wew. 24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

  • - - - - - - - - - -

DO POBRANIA: Karta Zgłoszenia - plik DOC  /  plik PDF